Město Ústí nad Labem připravilo setkání k tématu ochrany památek

Ve středu 25.5.2022 se konalo setkání k ochraně památek ve městě Ústí nad Labem. Přítomné hosty přivítal v prostorách Muzea města Ústí nad Labem jeho ředitel Václav Houfek. Celou debatu moderoval náměstek primátora Statutárního města Ústí nad Labem Tomáš Vlach, který mimo jiné ocenil rozvíjející se spolupráci s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem v oblasti popularizace míst s památkovou ochranou a vydání pracovních sešitů pro základní školy o ústeckých architektonických památkách. Pozvání přijala také děkanka Filozofické fakulty J. E. Purkyně Michaela Hrubá. Přítomna byla řada pracovníků Magistrátu města Ústí nad Labem a zástupce Římskokatolické farnosti – arciděkanství Ústí nad Labem. Dále byli přítomni za ústecké městské obvody starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský a za kulturní komisi Rady města Ústí nad Labem Zdeněk Kymlička.

Téma kulatého stolu k ochraně památek se zaměřilo na možnosti využití dotačních titulů Ústeckého kraje, které představil vedoucí odboru kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje Martin Kohl. Současně byly popsány možnosti užší spolupráce s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, který nabízí služby a podporu v oblasti památkové ochrany. Ředitel muzea Václav Houfek seznámil přítomné s aktivitami ústeckého muzea v oblasti péči o památky a kulturní dědictví, zmínil například projekty záchrany historických hrobek nebo záměry jako je projekt zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzatí Panny Marie v Ústí nad Labem. Výsledkem setkání byla nejen vzájemná výměna informací a zkušeností, ale také návrhy, jak do budoucna upravit dotační podmínky Ústeckého kraje.