Labyrinty Komenského“ – XXXIII. komeniologické kolokvium v Uherském Brodě

Ve dnech 11. a 12. října 2022 pořádalo Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR mezinárodní setkání komeniologů, kterého se zúčastnili badatelé z České republiky, Německa, Polska, Maďarska, Nizozemí a Japonska. Název kolokvia – „Labyrinty Komenského“ – neodkazoval jen na nejznámější dílo tohoto autora. Motiv labyrintu či bludiště byl totiž v různých dějinných etapách a prostředích názorným symbolem krize, bezvýchodnosti, zmatení a hledání východiska, který bylo možno vztáhnout na všechny oblasti lidské činnosti. Osobité reflexe této tematiky tak mohou nabídnut různé vědní obory, např. obecné dějiny, filologie, filosofie, teologie, pedagogika, popř. dějiny věd, hudby, literatury a výtvarného umění. Proto se příspěvky i vzájemné diskuse 26 referentů i dalších účastníků vyznačovaly interdisciplinárním přístupem.

Kolokvia se zúčastnila také Mgr. Jana Hubková Ph.D. z Muzea města Ústí n. L., která přednesla příspěvek „Symbolika labyrintu v letákové publicistice Komenského doby“. Přístupy k této tematice představila na příkladu tří letákových tisků s motivem labyrintu z let 1620-1621. Pro mnohé tehdejší žurnalisty už přestala být důležitá otázka pravdivosti a objektivity sdělení a mnozí z nich rozvinuli mnoho způsobů účinné manipulace s veřejným míněním. Tento postoj pak během času výrazně přispěl i k vytváření nových labyrintů našeho dnešního světa. Na úskalí, která na čtenáře i autory čekají i dnes upozornil již sám Komenský ve 22. kapitole „Labyrintu světa a ráje srdce“, nazvané „Poutník mezi novináře trefil“. I nám se vyplatí občas zkontrolovat, zda nemáme na nose „brýle mámení“.

Hodnotné a zajímavé referáty, které v barokním sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě v češtině, němčině i angličtině zazněly, budou publikovány v periodiku Studia Comeniana et historica (SCetH). Po čase si je může kdokoli přečíst třeba i ve veřejně přístupné knihovně Muzea města Ústí nad Labem.

foto: Martina Trousilová