Exponát měsíce dubna: Kobylka Panoploscelis specularis