Exponát měsíce června – Ozdobná kazeta s medailí a odznakem