Exponát měsíce června na téma – 50 let Činoherního studia

Exponátem měsíce června je sádrová kovadlina s kasičkou z roku 2014. Kovadlina je od 90. let symbolem Činoherního studia. Vystavená sádrová kovadlina pochází z doby krize Činoherního studia v roce 2014 a je spojena s kasičkou, do které se vybíraly peníze na divadlo. Exponát měsíce doplňují divadelní programy a programové letáky od 70. let do současnosti, které dokumentují dramaturgii i proměny vizuálního stylu divadla. Ústecké Činoherní studio vzniklo v roce 1972 poté, co bylo politickým rozhodnutím zrušeno úspěšné Kladivadlo.

Do Činoherního studia přešla část souboru Kladivadla a byly převzaty i některé hry. Navzdory počáteční nedůvěře veřejnosti, která se domnívala, že nové divadlo bylo uměle vytvořeno politickou reprezentací nastupující „normalizace“, se Činohernímu studiu poměrně brzy podařilo získat si pověst velmi kvalitního divadelního souboru s osobitou dramaturgií. Stalo se tak i díky spolupráci s vynikajícími divadelními režiséry, jako byl například Evald Schorm, který v Ústí nad Labem nastudoval mj. dramatizaci románu Vladimíra Párala Profesionální žena. Od roku 1975 byl uměleckým šéfem souboru Ivan Rajmont, pod jehož vedením se Činoherní studio vypracovalo v jedno z nejvýraznějších divadel v Československu. Sám Rajmont zde mj. režíroval ve světové premiéře hru Milana Kundery Jakub fatalista s Jiřím Bartoškou a Karlem Heřmánkem v hlavních rolích (jako autor byl však namísto zakázaného Kundery uveden Evald Schorm).

V roce 1982 přesídlilo Činoherní studio do budovy bývalého kina Revoluce ve Varšavské ulici, kde sídlí dodnes. Předtím hrálo v Divadle hudby (pozdější Tukan) a v městském divadle. V roce 1987 se uměleckým šéfem stal Petr Poledňák, za jehož vedení se soubor dostal do ostrého konfliktu s krajským vedením KSČ. V listopadu 1989 se pak Činoherní studio stalo ústeckým centrem revoluce, která svrhla komunistický režim. Od 90. let působily v Činoherním studiu další výrazné divadelní osobnosti jako Jiří Pokorný, David Czesany či Filip Nuckolls. Divadlo obdrželo řadu prestižních ocenění – například Cenu Alfréda Radoka jako divadlo roku nebo Cenu Marka Ravenhilla. V roce 2014 prošlo Činoherní studio krizí způsobenou změnou ve financování a následným konfliktem s vedením města. Divadlu se tehdy dostalo mimořádné podpory ze strany veřejnosti. Dnes je Činoherní studio příspěvkovou organizací města Ústí nad Labem a stejně jako v minulosti představuje nenahraditelnou součást jeho kulturního života.