Exponát měsíce června na téma – 50 let Činoherního studia