Ekvádorská návštěva

V minulém týdnu přivítalo Muzeum města Ústí nad Labem vzácnou návštěvu. Přijel Doc. Ing. Juan Carlos Carrasco, Ph.D. z ekvádorské univerzity Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) ve městě Riobamba.

Pracovníci našeho muzea, akademici z České zemědělské univerzity v Praze a výše zmíněné ekvádorské univerzity totiž spolupracují na mezinárodním projektu „Studium biodiverzity entomofauny v přírodních a zemědělských lokalitách v Ekvádoru“. V rámci výzkumu, financovaného ekvádorskou stranou, je studována fauna hmyzu v původních lesnatých porostech a ta je porovnávána s faunou zemědělských oblastí. Výsledky projektu budou využitelné v rámci trvale udržitelného zemědělského hospodaření.

Docent Carrasco strávil v prostředí Ústeckého kraje celý týden. Seznamoval se se zdejšími přírodními poměry a samozřejmě nevynechal celodenní návštěvu našeho muzea. Jako přírodovědce ho nejvíce zajímaly zoologické, entomologické a botanické depozitáře, zaujal ho projekt na výzkum vydry říční a naše muzejní ornitologické projekty.

K muzejním entomologickým výzkumům docent Carrasco doslova řekl: „ Jsem překvapen například rozsáhlými a zajímavými výsledky v rámci monitoringu nosatců a mandelinek v Labských pískovcích.“ Ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek byl potěšen oceněním práce ústeckého muzea ze strany ekvádorských partnerů a zároveň konstatoval, že: „ Ústecké muzeum a jeho ekvádorské partnery čeká spousta společné naplánované práce v terénu, ale i na společných publikacích. A to vše je pro nás velmi zavazující.“