Bojovník z Ukrajiny – Mimořádný exponát měsíce března