česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

ZDENĚK KOŠEK - ŽIVOT V 360°

8. 9. - 31. 12. 2017
Téměř 500 maleb, více než 4 000 kresebných prací, desítky popsaných deníků a stovky meteorologických obrazců… to všechno charakterizuje rozsáhlé dílo ústeckého umělce Zdeňka Koška, jehož náplní života bylo umění a v jehož umělecké tvorbě se promítal každodenní život. Převážnou část z těchto děl schraňoval ve svém bytě 2+1 v 7. patře panelového domu a jeho byt byl jimi doslova zaplaven. Cílem této obsáhlé výstavy je představit divákům Koška ve všech jeho výtvarných podobách.
Výstava je rozdělena do několika tvůrčích etap, které se od sebe liší nejen svým výtvarným vyjádřením (ať už se jedná o techniku, formát, materiál či inspiraci), ale i odlišnou reflexí díla samého. Obzvlášť tvorba tzv. meteorologických obrazců, synoptických map jedinečně dotvořených na základě vlastního vnímání a vjemů z okolí, které na přelomu 80. a 90. let 20. století masově vznikaly pod atakou psychické nemoci, posunula autora mezi přední představitele art brut. Z celostně nazíraného úhlu pohledu můžeme v jeho tvorbě spatřovat jistou bipolaritu. Na jednom konci stojí extrémně fantazijní obrazce vznikající pod dojem, že Košek řídí počasí na celém světě, a na druhé straně motivy všedních dní z doby, kdy byla jeho nemoc potlačena, a autor byl schopen plné sebereflexe.
O Koškově vnitřním boji se sebou samým, zájmu o meteorologii a přístupu k životu bude vypovídat audiovizuální představení Jiřičky a Ježka v den vernisáže. Součástí instalace po celou dobu konání výstavy budou také dva dokumentární filmy režisérů Bruno DecharmaPetra Hátleho přinášející autentickou výpověď samotného autora. V rámci doprovodného programu bude během října k vidění představení pražského experimentálního divadla Kolonie s názvem Mocný až moc inspirované životem českých art brut umělců. A pokud nemáte zcela jasnou představu o tom, jak těžké je žít s psychickým onemocněním, můžete si to na vlastní kůži vyzkoušet prostřednictvím tzv. simulátoru schizofrenie, který bude součástí expozice přibližně od poloviny října 2017.

Komentované prohlídky unikátních obrazců se zhostí spisovatel Jaromír Typlt, aby diváky zasvětil a současně zpřístupnil dílo Zdeňka Koška. Právě v jeho rukou vznikla v roce 2001 publikace „Jak se dělá počasí“, jenž jako první popisuje stavy, které stály za vznikem meteorologických obrazců. Z popudu této knihy se díky kulturoložce Terezii Zemánkové dostalo Koškovo dílo do sbírky ABCD francouzského sběratele art brut Bruno Decharma.
Autor svým dílem výrazně přispívá k rozšíření pojmu art brut a jeho propagaci v kontextu současného českého umění. Ústí nad Labem, Koškovo milované město, můžeme na jeho obrazech pozorovat v různých denních dobách, i v různých politických režimech a náladách. Jeho tvorba je výpovědí jednoho pozorného obyvatele, otevírá oči a tak může být přínosem pro každého z nás.

Mgr. Vendula Horáková, kurátorka výstavy

seznam všech výstav

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.