česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

Dominikáni v Ústí nad Labem 400 let historie

6. 4. 2017 - 30. 6. 2017
Prázdný vyrabovaný – tak zná kostel sv. Vojtěcha převážná většina Ústečanů, avšak nyní téměř po 70 letech od barbarského činu opět interiéry ožijí svojí někdejší barokní krásou. Stane se tak v muzeu města Ústí nad Labem na výstavě Dominikáni v Ústí nad Labem – 400 let historie, která trvá od 6. 4. – 30. 6. 2017. Letos si Ústí nad Labem připomíná 400. výročí od příchodu dominikánů. Bratři byli do města uvedeni v květnu roku 1617 a po staletí se podíleli na jeho životě. Výstava v ústeckém muzeum mapuje několik základních etap od založení kláštera až po jeho zrušení. K počátkům konventu a stavebnímu vývoji dominikánského kostela sv. Vojtěcha odkazuje několik vystavených listin ze 17. a 18. století. Expozice se z velké části věnuje prostoru klášterního kostela sv. Vojtěcha. Představí i torzo dochované umělecké výzdoby, kterou neměla veřejnost možnost spatřit desítky let.
Každodenní život a působení ústeckých dominikánů připomíná řada exponátů a dobové fotografie. K tragickým událostem roku 1950 odkazují vystavené unikátní dokumenty, které připomínají dění v roce 1950, kdy byl klášter v rámci akce K násilně přepaden, dominikáni byli vyvezeni a majetek rozkraden.

Výstavu plně rozvine doprovodná akce Psi Páně v Ústí, která se bude konat 28. 6. 2017. Od 17:00 jste zváni do ústeckého muzea na Promítání filmu „Psi Páně“ (ČR 2017, 70 minut), který přibližuje každodenní život, práci a poslání současných českých dominikánů. Na dokument bude od 18.30 navazovat beseda s dominikánem Hyacintem Ullmanem OP a od 19.00 proběhne poslední komentovaná prohlídka výstavy Dominikáni v Ústí nad Labem. Vstupné je 40 Kč

seznam všech výstav

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.