česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

Středověké Ústí

7. 4. 2017 - 9. 9. 2018
Autorská výstava pracovníků Muzea města Ústí nad Labem plná originálních sbírkových předmětů představuje návštěvníkům vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí a jeho okolí. Od uzavření muzea spolu s jeho stálou expozicí v roce 2005 nebyly středověké dějiny našeho města nijak prezentovány. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nejdelší letošní výstavu věnovat právě této etapě a ukázat exponáty, které prozatím odpočívaly v depozitářích, z nichž některé budou vystaveny úplně poprvé. Každá z pěti místností je pojata jinak a zavede návštěvníka do jiného prostředí. Nejdříve vstoupíme do srdce města, tedy na náměstí, tržiště. Zde se během trhů nabízelo rozličné zboží k prodeji, severní frontu náměstí tvořily nejlukrativnější parcely ve městě a archeologické výzkumy v těchto místech odkrývají zajímavé terénní situace i nálezy. K vidění je unikátní svatební pohár, originální pečetě z listin ze 14. až 16. století či model náměstí z počátku 20. století. Z tržiště zamíříme do kostela sv. Materny. Ten stával na Lidickém náměstí a v muzejních sbírkách se bezprostředně před jeho demolicí v roce 1895 ocitla velká část jeho vnitřního vybavení.

Třetí místnost představuje hrady. V okolí Ústí jich stálo několik, některé se dochovaly alespoň v ruinách, o  některých netušíme téměř nic. Exponáty pro výstavu pochází zčásti z  archeologických výzkumů v těchto lokalitách, zčásti jsou doplněny zajímavými nálezy (především militarii) z dalších hradů severozápadních Čech. Čtvrtá místnost vzpomíná legendární bitvu Na Běhání, po které vítězstvím povzbuzení husité vpadli do města a zcela ho vypálili. Návštěvníci se mohou těšit na velkoformátové plátno Jaroslava Panušky, zapůjčené z Husitského muzea v Táboře, které zobrazuje vojenské ležení v prostoru Na Běhání, a které nebylo v severních Čechách dosud vystaveno.

Poslední místnost bude sloužit především dětem. Pro potřeby výstavy byl vytvořen velkoformátový plán města a sada dřevěných modelů bran a kostelů. Součástí této „stavebnice“ je i množství kostek a figurek. Děti si tak můžou postavit vlastní středověké Ústí, obléhat ho husitskými vojsky a  třeba změnit historické události. Kdo nebude stavět, může si vyzkoušet šaty či zbroj, nebo nahlédnout do tajů středověké medicíny.

Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti  a Nadace ČEZ.

seznam všech výstav

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.