česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

Staré pověsti české

29. 5. 2015 - 3. 7. 2016

Ve znamení návratu nejslavnějšího ústeckého rodáka Přemysla Oráče se nese výpravná výstava Muzea města Ústí nad Labem s názvem Staré pověsti české. Expozice připravená ve spolupráci s Národním muzeem se zaobírá pověstmi dob předkřesťanských, které konfrontuje s archeologickými nálezy. Masivní dřevěné palisády se tyčí u vstupu do budovy ústeckého muzea a v jeho útrobách pak vyrostly další. Ústečtí muzejníci se však nehodlají bránit návštěvníkům, naopak je tím zvou na novou výstavu. Ta ukáže dějiště legendy o zrodu českého panovnického rodu – obec Stadice u Ústí nad Labem jako místo s významnou pozicí v dávnověku.

Archeologové tu při vykopávkách objevili šperky, zbraně, keramické nádoby a další nástroje z období celého pravěku. „Vystavené nálezy z  této lokality patří jak do starší doby kamenné, kdy se v našem kraji proháněli mamuti a srstnatí nosorožci, tak do doby bronzové a mladší doby železné.  Je to jedna z vůbec nejbohatších archeologických lokalit našeho regionu,“ komentovala archeologické stopy ve Stadicích archeoložka ústeckého muzea Michaela Kalinová.

Historici pak připomenou ozvěnu legendy v reálné historii jakou je třeba opis listiny císaře Karla IV., kterou nařizuje posílat lískové oříšky ze Stadic na královskou tabuli do Prahy nebo dekret na přidělení půdy zabavené českým Němcům po druhé světové válce slavnostně udělovaný symbolicky právě u pomníku Přemysla Oráče. „Takřka tisíc let se s touto obcí pojí sága o založení rodu českých králů. Ať už Stadice byly, nebo nebyly prapůvodním rodištěm Přemyslovců, musely představovat rozhodně význačné místo, když jim připadla v legendě tak důležitá role,“ zdůraznil historik a kurátor výstavy Martin Krsek.

Výstava nezužuje pohled na pověsti jen na tu o Přemyslu Oráčovi. Nechybí populární témata jako Bivoj, Praotec Čech nebo Dívčí válka. „Zajímavé je, že všechny tyto legendární příběhy se podle kronikářů odehrály buď v okolí Prahy, nebo Ústí nad Labem. Proto je logické, že po Národním muzeu se tohoto atraktivního tématu chopilo právě muzeum v Ústí,“ dodal autor výstavy a zároveň vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea Petr Mašek. Návštěvníci dostanou v expozici příležitost rozhlédnout se z hory Říp a vidět krajinu, která zaujala Praotce Čecha, ale mohou také pomocí počítačové hry změnit rozhodnutí tohoto kmenového náčelníka a poslat Čechy v rámci stěhování národů do úplně jiné země a sledovat, co to udělá s mapou Evropy. Nezvyklým interaktivní prvek představuje také příležitost zahrát si na Bivoje a potěžkat si divokého kance, ať už v dospěle či dětské verzi. Vedle archeologických sbírek zapůjčených od řady muzeí ilustrují téma starých pověstí vzácné sbírky divadelního oddělení Národního muzea, zejména předměty spojené s inscenací oper Libuše a Šárka, jako kostým Libuše v podání slavné pěvkyně Emmy Destinnové nebo kostýmové návrhy z pera malíře Mikoláše Alše.  

Klip k výstavě najdete zde!

Pracovní list MŠ (2 941 KB)

seznam všech výstav

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.