česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Muzeum v tisku

Tomáš Okurka

Průmyslové a živnostenské výstavy v severních a severozápadních Čechách před 1. světovou válkou. In: Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století. Marcela Oubrechtová, Václav Zeman (eds.). Ústí nad Labem, Albis international 2011, s. 118 – 133.

…, Václav Houfek: Německé muzejnictví a výstavnictví v Čechách. In: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Kristina Kaiserová, Miroslav Kunštát (eds.). Ústí nad Labem, Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, s. 195 – 234.

Českoněmecká výstava v Liberci 1906. In: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Kristina Kaiserová, Miroslav Kunštát (eds.). Ústí nad Labem, Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, s. 195 – 234.

zpět na seznam

Užitečné odkazy

Ptejte se knihovny
free WiFi zone

Pracovníci

Helena Houfková
vedoucí oddělení, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice
netusilova@muzeumusti.cz


Terezie Suchánková, DiS
knihovnice
suchankova@muzeumusti.cz


Ivana Bublíková
správkyně centrální evidence muzejních sbírek, knihovnice
bublikova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.