česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Muzeum v tisku

Martin Krsek

Krsek M. (2016): Rozlehlé obydlí lékaře Ambrože Wolframa vzniklo z obyčejné chalupy. Novinky.cz, 2. 3. 2016
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/391767-rozlehle-obydli-lekare-ambroze-wolframa-vzniklo-z-obycejne-chalupy.html

Krsek M. (2016) Transfery lidského potenciálu. IN: Velímský, T. ed. a Kaiserová, K. ed.: Region na hranici.: UJEP, Ústí nad Labem, 2015, 343 stran, strana 285-309

Krsek M. (2016): Die Transfers vom menschlichenn  Potential. IN: Velímský, T., Kaiserová, K.: Die Region an der Grenze: UJEP, Ústí nad Labem, 2015, 384 stran, strana 323-349

Krsek M. (2016): Historik a publicista Martin Krsek: Ústecký a Liberecký kraj má deficit historické paměti. Severoceskydenik.cz, 30. 5. 2016 http://www.severoceskydenik.cz/vize/historik-a-publicista-martin-krsek-ustecky-a-liberecky-kraj-ma-deficit-historicke-pameti.html

Krsek M. (2016): Velkoobchodník s textilem Anton Hübl si dopřál vilu ve stylu vídeňské moderny. Novinky.cz, 8. 6. 2016 https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/402858-velkoobchodnik-s-textilem-anton-hubl-si-dopral-vilu-ve-stylu-videnske-moderny.html

Krsek M. (2016): Thonet. Příspěvky k ústecké vlastivědě 2016, č. 13, s. 55

Krsek M. (2016): Ústecká atomová stopa. Příspěvky k ústecké vlastivědě 2016, č. 13, s. 58

Krsek M. (2016): Premiéra pohádky „Poklad z Mariánské skály“. Příspěvky k ústecké vlastivědě 2016, č. 13, s. 72

Krsek M. (2016): Krása zavařovacích sklenic. Příspěvky k ústecké vlastivědě 2016, č. 14, s. 8

Krsek M. (2016): Půda v Roztokách ukrývala pozůstalost stavitele lodí. Příspěvky k ústecké vlastivědě 2016, č. 14, s. 10

Krsek M. (2016): Plavba na páře. Příspěvky k ústecké vlastivědě 2016, č. 14, s. 38

Krsek M. (2016): Projekt zpřístupnění šikmé věže. Příspěvky k ústecké vlastivědě 2016, č. 14, s. 72

zpět na seznam

Užitečné odkazy

Ptejte se knihovny
free WiFi zone

Pracovníci

Helena Houfková
vedoucí oddělení, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice
netusilova@muzeumusti.cz


Terezie Suchánková, DiS
knihovnice
suchankova@muzeumusti.cz


Ivana Bublíková
správkyně centrální evidence muzejních sbírek, knihovnice
bublikova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.