česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Muzeum v tisku

Jana Hubková

K podobám a rolím letákové publicistiky 16. a 17 .století věnované problematice vztahů mezi Turky a křesťany, in:  Historie – Otázky – Problémy  2/2014  (FFUK Praha 2015), s. 197-210. (Číslo věnované příspěvkům z konference „Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem.)

…, Jan Zhořelecký, zhořelecké vévodství a poslední Lucemburkové v příležitostných zhořeleckých tiscích 17. století, in: Historie – Otázky – Problémy 1/2015  (FFUK Praha 2015), s. 46-61. (Číslo věnované příspěvkům z kolokvia „Principy rodové a územní politiky posledních Lucemburků a jejich vliv na proměny České koruny“, 9.-10.4. 2014 v Archivu hl. města Prahy.) 

Ferdinand I. und seine erste Begegnung mit dem Königreich Böhmen und Prag 1527 im Spiegel der zeitgenössischen Flugblátter und Flugschriften, in: Historie – Otázky – Problémy 2/2015  (FFUK Praha 2015), s. 42-59. (Číslo věnované příspěvkům z mezinárodní konference „Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526-1564“, konané 26.-28.3. 2015 v Archivu hl. města Prahy.)

Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech, in: Ústecké přehledy březen-duben 2015, s. 37.

K přednáškovému cyklu „Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech, Příspěvky k ústecké vlastivědě, 2015, č. 12, s. 77-78.

zpět na seznam

Užitečné odkazy

Ptejte se knihovny
free WiFi zone

Pracovníci

Helena Houfková
vedoucí oddělení, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice
netusilova@muzeumusti.cz


Terezie Suchánková, DiS
knihovnice
suchankova@muzeumusti.cz


Ivana Bublíková
správkyně centrální evidence muzejních sbírek, knihovnice
bublikova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.