česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Muzeum v tisku

Václav Beran

 • ..., Poledníková K., Poledník L.: Povídání o vydře a norkovi – management.
  Myslivost 1/2010, s. 40-44.
 • Sokol stěhovavý (Falco peregrinus).
  Zpravodaj SOVDS 10, s. 12.
 • Raroh velký (Falco cherrug).
  Zpravodaj SOVDS 10, s. 13.
 • Lyska černá (Fulica atra) v souboji se škeblí říční (Anodonta anatina). In: Panurus 19, s. 114.
 • Neobvyklá potrava volavky popelavé (Ardea cinerea).. In: Paclík M. (ed.): Ornitologické zajímavosti. Panurus 19, s. 114-115.
 • Lyska černá (Fulica atra) a slípka zelenonohá (Galinulla chloropus) jako lidožrouti. In: Panurus 19, s. 115
 • Strakapoud velký (Dendrocopos major) jako hnízdní predátor jiřičky obecné (Delichon urbica). In: Panurus 19, s. 115.
 • Norek americký (Mustela vison) nejen v Labských pískovcích.
 • České Švýcarsko, zpravodaj správy národního parku České Švýcarsko, 2010,  9/1, s. 10.
 • ..., Cepák J.: Přídatné značení – požehnání, nebo prokletí?
  Kroužkovatel 2010, s. 9, s. 7-9.
 • ..., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M.: První prokázaný výskyt zpětného křížence racka stříbřitého (Larus argentatus) a racka bělohlavého (Larus cachinnans) v  České republice.
  Sylvia 46, 2010, s. 169-175.
 • ..., Adamík : První prokázané hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser Linnaeus, 1758) na horním toku řeky Moravy. In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 2010, č. 299, s. 92-94.
 • ..., Poledníková K., Větrovcová J., Poledník L., Hájková P., Zemanová B., Hlaváč V., Mináriková T.: Životaschopnost populace vydry říční v ČR. In: Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management.  Sborník abstraktů z II. Konference ochrany přírody ČR, uspořádané14. – 17. září v Olomouci. Brno, Tribun EU, 2010, s. 67.

zpět na seznam

Užitečné odkazy

Ptejte se knihovny
free WiFi zone

Pracovníci

Helena Houfková
vedoucí oddělení, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice
netusilova@muzeumusti.cz


Terezie Suchánková, DiS
knihovnice
suchankova@muzeumusti.cz


Ivana Bublíková
správkyně centrální evidence muzejních sbírek, knihovnice
bublikova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.