česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Muzeum v tisku

Václav Houfek

August Bebel a počátky dělnického hnutí v severních Čechách. In: Česko-saské vztahy v proměnách času. Odborné texty. Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.). Dresden, Thelem 2013, s.272-282.

Čech a Sas brání vlast. In: Česko-saské vztahy v proměnách času. Odborné texty. Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.). Dresden, Thelem 2013, s. 54-66.

Das deutsche Bibliothekswesen in Böhmen. In: Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945).  Kristina

Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.). Münster - New York, Waxmann 2014, s. 225-233.

… - Okurka, Tomáš: Das deutsche Museums- und Ausstellungswesen In: Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945).  Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.). Münster - New York, Waxmann 2014,s. 235-273.

… - Kaiserová, Kristina: Aussig im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auf dem Weg zum Zentrum der Deutschen in Böhmen? In: Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945).  Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.). Münster - New York, Waxmann 2014, s. 423 – 453.

Úloha Muzea města Ústí nad Labem v oblasti regionálních dějin Ústecka po roce 1989. In: Višegrádská paměť či Višegrádské paměti? Ústí nad Labem, Ústav slovanské-germánských studií UJEP 2014, s. 154-171.

…Hájková, Ludmila: Krásy Ústí nad Labem, Foto Studio H, 2014.

Litoměřicko na starých mapách. Příspěvky k ústecké vlastivědě, č. 10, s. 69.

Neznámý ústecký malíř Fritz Gärtner. Metropol, duben 2014, s. 8.

Skenování renesančních reliéfů. Příspěvky k ústecké vlastivědě, č. 9, s. 66-67.

… - Houfková, Helena: Vladimír Kaiser jubilující… Příspěvky k ústecké vlastivědě, č. 10, s. 52-55.

Spolupráce s muzei v Rusku. Příspěvky k ústecké vlastivědě, č. 10, s.73.

Zemřel emeritní muzejní fotograf Zdeněk Prášek. Příspěvky k ústecké vlastivědě, č. 10, s. 72.

Houfek, Václav a Kaiserová, Kristina. Zemřela Lore Schret-Zenmayr. Nové ústecké přehledy, č. 2, s. 36.

zpět na seznam

Užitečné odkazy

Ptejte se knihovny
free WiFi zone

Pracovníci

Helena Houfková
vedoucí oddělení, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice
netusilova@muzeumusti.cz


Terezie Suchánková, DiS
knihovnice
suchankova@muzeumusti.cz


Ivana Bublíková
správkyně centrální evidence muzejních sbírek, knihovnice
bublikova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.