česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přírodovědný studijní depozitář

Od podzimu roku 2012 je v provozu nový Přírodovědný studijní depozitář. Tematicky je zaměřen na přírodu Ústeckého kraje. Představeny jsou hlavní dílčí oblasti vycházející z geologické stavby území – Šluknovsko (lužický žulový masiv), Krušné hory (krušnohorské krystalinikum), Labské pískovce (česká křídová pánev), České středohoří (vulkanity) a Severočeské pánve (třetihorní sedimenty, uhlí) a samostatnou skupinu pak tvoří čtvrtohorní pokryvné uloženiny.

Vystaveny jsou zde sbírkové předměty z našeho muzea - vzorky z geologických sbírek (typické horniny, minerály a zkameněliny) doplněné o charakteristickou faunu a flóru jednotlivých oblastí. Příkladem mohou být běžní zástupci hmyzu (brouci či denní motýli), vycpané exempláře ptáků, hlodavců, plazů, a mnohé další zajímavosti. K prohlédnutí je zde i dioráma ztvárňující mohutné suťovisko u obce Dolní Zálezly s pohledem do kaňonu řeky Labe protékající Českým středohořím.

Studijní depozitář není (vzhledem ke svému umístění) součástí stále otevřených výstavních prostor. Prostor slouží hlavně školákům k interaktivním programům, které zajišťuje oddělení muzejní pedagogiky (jako doplněk běžného učiva přírodopisu). Depozitář má kapacitu 25 až 30 míst k sezení.
Běžná veřejnost ho může navštívit při různých akcích (např. strašidla, muzejní noc, ad.), prohlídka je možná i na vyžádání s muzejním průvodcem. Místnost je průběžně využívána také pro pořádání tematických seminářů či workshopů.

Pracovníci

Mgr. Václav Beran
vedoucí oddělení, kurátor zoologické sbírky
beran@muzeumusti.cz

Petr Bultas
kurátor herbáře
bultas@muzeumusti.cz

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
vědecký tajemník, geoložka, kurátorka geologické sbírky
varilova@muzeumusti.cz

Jiří Spružina
kurátor entomologické sbírky
spruzina@muzeumusti.cz

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.