česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Interaktivní programy

Všechny interaktivní programy probíhají v prostorech muzea. U vzdálených škol je možné domluvit návštěvu ve Vaší škole - podmínkou je objednání programu pro 2 a více tříd. K ceně programu bude připočítána doprava lektorů.

Napoleonské války

Interaktivní program vytvořený u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova. Cílem tohoto programu je seznámit žáky s událostmi, které se bezprostředně dotkly města, ve kterém žijí. Žáci budou uvedeni do širšího kontextu válečných operací, seznámí se jak s hlavními protagonisty bojů, tak i s významnými osobnostmi obecných a regionálních dějin. Dotkneme se také každodenního života na vesnici na začátku 19. století.

Program je bohatě vybaven učebními pomůckami:
Rakouská puška M 1798, dioráma zajetí Vandamma, komiks, lidové stavení, dřeváky aj.

Program se skládá z následujících částí:
•    válečné události a bitva u Chlumce – důvody vzniku konfliktu, datace, válčící strany a osobnosti, průběh bitvy u Chlumce a Přestanova
•    výzbroj a výstroj vojáka, jeho život – oděv vojáka, ukázka principu fungování střelné zbraně, délka vojenské služby, pomníky upomínající bitvu, aj.
•    vesnické obydlí, řemesla a život na vesnici na začátku 19. století -  interiér vesnického domu a jeho vybavení, život na vesnici během Napoleonských válek, řemesla
•    příběh pětifranku – komiks o osudu punčocháře Fleischera během obsazení města (29. - 30. 8. 1813)
•    Město Ústí nad Labem na začátku 19. století a jeho obsazení Francouzi  - příběh o dragounu Jordánovi, orientace na mapě
Program je veden 2 lektory

Program je určen pro:
•    studenty středních škol
•    žáky druhého stupně základních škol

Program trvá:
90 minut

Program stojí:
10 Kč za žáka

 

Program "Kdo byl před námi v lese?"


Co po sobě živočichové zanechají v přírodě? Jaký živočich ohlodal šišku či zanechal stopu?
Během programu se seznámíte s pobytovými značkami živočichů. Dozvíte se odlišnosti rohů a parohů, ověříte si náročnost stavby hnízda, zkusíte si poznávat stopy, umísťovat živočichy a jejich pobytová znamení do ekosystémů.
Program se koná v přírodovědném depozitáři muzea.Program je určen pro:

1. a  2. stupeň ZŠ


Program trvá: 

90 minut


Cena programu:

15 Kč za žáka

 

Jak se kreslí sádra

Interaktivní výtvarný program založený na objektovém učení a učení se praxí. Jeho cílem je naučit se kreslit postavu či portrét podle předlohy antických soch. Je veden jedním lektorem. Doporučujeme jako doplněk při výuce výtvarné či estetické výchovy.

Program je určen pro:
Žáky 2. stupně základní školy
Studenty středních škol

Program trvá:
90 minut (2 vyučovací hodiny)

Cena programu:
800,- Kč pro skupinu do 20 osob (cena zahrnuje materiál a lektorné)

 

Bohové musí být sádroví

Interaktivní program založený na objektovém učení a učení se praxí. Je zaměřený na starověké Řecko a Řím. Cílem programu je poznání oblékání, architektury a náboženství. Program je veden 2 lektory. Doporučujeme jako doplněk při výuce dějepisu.

Program určen pro:
Žáky 1. a 2. stupně základní školy

Program trvá:
90 minut (2 vyučovací hodiny)

Cena programu:
900,- Kč pro skupinu do 30 osob (cena zahrnuje materiál a lektorné)

 

Zubr Emil v pravěku

Zubr Emil v pravěku

Interaktivní dějepisný program založený na objektovém učení a učení se praxí. Je zaměřený na období pravěku, a to na starší dobu kamennou. Jeho cílem je též poznání dávné historie Ústí nad Labem a okolí. Žáci a studenti se během dvou vyučovacích hodin seznámí s životem pravěkých lovců, s pravěkými rituály, s dobovými materiály a výrobky.

Program se skládá z následujících částí:
 • život - společné čtení příběhu z pravěké vesnice
 • lov - představení technik a materiálů používaných při lovu
 • rituál - seznámení s pojmem rituál a s jeho významem, vymyšlení a předvedení vlastního rituálu
 • tvorba - představení dobových materiálů a výrobků z nich, modelování pravěké plastiky

Program je veden dvěma lektory.

Program je určen pro:
 • studenty středních škol
 • žáky druhého stupně základních škol
 • Domovy dětí a Domovy pro seniory
 • instituce a firmy
Program trvá:

90 minut (dvě vyučovací hodiny)

Program stojí:

25 Kč za žáka (cena zahrnuje materiál, lektorné)


 

Procházky historií města

Procházky historií města

Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho architekturu, jejíž trasa spojuje stojící i dávno zaniklé středověké stavby nacházející se v centru města. Její součástí je doprovodný text, pracovní list, plán současného města s vyznačenou trasou, kvíz a ukázky dobových kreseb a plánů zachycujících středověkou podobu města. Program je veden lektorem.

Program se skládá z následujících částí:
 • povídání o středověké podobě města Ústí nad Labem
 • procházka po trase spojující stojící i dávno zaniklé středověké stavby nacházející se v centru města
 • vyplnění pracovního listu a kvízu

Program je veden lektorem.

Program je určen pro:
 • studenty středních škol
 • žáky prvního a druhého stupně základních škol
 • Domovy dětí a Domovy pro seniory
 • instituce a firmy
 • širokou veřejnost
Program trvá:

60 - 90 minut (dvě vyučovací hodiny)

Program stojí:

630,- Kč - pro skupinu do 25 osob (60 minut)
730,- Kč - pro skupinu do 25 osob (90 minut)

Ke stažení:

 

Kachloví kamna

Kachlová kamna

Interaktivní program založený na objektovém učení vedený lektorem. Žáci se seznámí s jedním z nejčastějších nálezů středověkých archeologických výzkumů – s kachli. Dozví se o výrobě a ikonografii kachlů a stavbě kachlových kamen. Sami si zkusí kachel výtvarně navrhnout a vytvořit formu.

Program se skládá z následujících částí:

•    vytvoření výtvarného návrhu kachle

•    stavba kamen a identifikace ikonografických motivů

•    vytvoření formy pro odlití čelní stěny kachle a odlití kachle

Program je veden lektorem.

Program je určen pro:

•    studenty středních škol

•    žáky druhého stupně základních škol

•    Domovy dětí a Domovy pro seniory

•    instituce a firmy

Program trvá:

90 minut

Program stojí:

580,- Kč pro skupinu do 30 osob (90 minut)

(cena zahrnuje materiál, lektorné)

 

Programy si můžete objednávat u Bc. Martiny Kaucké kaucka@muzeumusti.cz

Při objednání uvádějte: název programu, den a hodinu, název školy nebo instituce, u školy ročník, počet osob, Vaše jméno, telefonní a e-mailové spojení.

Interaktivní programy

Bohové musí být sádroví
Zubr Emil v pravěku
Procházky historií města
Kachlová kamna

Pracovníci

Bc. Martina Kaucká

vedoucí muzejní pedagogiky
kaucka@muzeumusti.cz

Mgr. Kateřina Novákova
muzejní pedagog
novakova@muzeumusti.cz

Bc. Jiří Bureš
muzejní pedagog
bures@muzeumusti.cz

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.