česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Interaktivní programy

Všechny interaktivní programy probíhají v prostorech muzea. U vzdálených škol je možné domluvit návštěvu ve Vaší škole - podmínkou je objednání programu pro 2 a více tříd. K ceně programu bude připočítána doprava lektorů.


Geologie severních Čech


Čím se promítá geologický podklad do vzhledu krajiny? Jaké horniny tvoří geologický podklad severních Čech? Kde a kdy žil amonit? Žáci se seznámí s geologickou strukturou 5 oblastí severních Čech (Severočeskou pánví, Českým středohořím, Krušnými horami, Labskými pískovci a Lužickým masivem). Čeká je poznávání nejčastějších hornin z jednotlivých oblastí a seznámení se základními zkamenělinami. Probíhá ve studijním depozitáři, který je přizpůsoben potřebám programu.

Program je určen pro:
2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia

Program trvá:
90 minut

Cena programu:
15 Kč za žáka

 


Napoleonské války

Interaktivní program vytvořený u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova. Cílem tohoto programu je seznámit žáky s událostmi, které se bezprostředně dotkly města, ve kterém žijí. Žáci budou uvedeni do širšího kontextu válečných operací, seznámí se jak s hlavními protagonisty bojů, tak i s významnými osobnostmi obecných a regionálních dějin. Dotkneme se také každodenního života na vesnici na začátku 19. století.

Program je bohatě vybaven učebními pomůckami:
Rakouská puška M 1798, dioráma zajetí Vandamma, komiks, lidové stavení, dřeváky aj.

Program se skládá z následujících částí:
•    válečné události a bitva u Chlumce – důvody vzniku konfliktu, datace, válčící strany a osobnosti, průběh bitvy u Chlumce a Přestanova
•    výzbroj a výstroj vojáka, jeho život – oděv vojáka, ukázka principu fungování střelné zbraně, délka vojenské služby, pomníky upomínající bitvu, aj.
•    vesnické obydlí, řemesla a život na vesnici na začátku 19. století -  interiér vesnického domu a jeho vybavení, život na vesnici během Napoleonských válek, řemesla
•    příběh pětifranku – komiks o osudu punčocháře Fleischera během obsazení města (29. - 30. 8. 1813)
•    Město Ústí nad Labem na začátku 19. století a jeho obsazení Francouzi  - příběh o dragounu Jordánovi, orientace na mapě
Program je veden 2 lektory

Program je určen pro:
•    studenty středních škol
•    žáky druhého stupně základních škol

Program trvá:
90 minut

Program stojí:
10 Kč za žáka

 

Program "Kdo byl před námi v lese?"


Co po sobě živočichové zanechají v přírodě? Jaký živočich ohlodal šišku či zanechal stopu?
Během programu se seznámíte s pobytovými značkami živočichů. Dozvíte se odlišnosti rohů a parohů, ověříte si náročnost stavby hnízda, zkusíte si poznávat stopy, umísťovat živočichy a jejich pobytová znamení do ekosystémů.
Program se koná v přírodovědném depozitáři muzea.Program je určen pro:

1. a  2. stupeň ZŠ


Program trvá: 

90 minut


Cena programu:

15 Kč za žáka

 

Zubr Emil v pravěku

Zubr Emil v pravěku

Interaktivní dějepisný program založený na objektovém učení a učení se praxí. Je zaměřený na období pravěku, a to na starší dobu kamennou. Jeho cílem je též poznání dávné historie Ústí nad Labem a okolí. Žáci a studenti se během dvou vyučovacích hodin seznámí s životem pravěkých lovců, s pravěkými rituály, s dobovými materiály a výrobky.

Program se skládá z následujících částí:
 • život - společné čtení příběhu z pravěké vesnice
 • lov - představení technik a materiálů používaných při lovu
 • rituál - seznámení s pojmem rituál a s jeho významem, vymyšlení a předvedení vlastního rituálu
 • tvorba - představení dobových materiálů a výrobků z nich, modelování pravěké plastiky

Program je veden dvěma lektory.

Program je určen pro:
 • studenty středních škol
 • žáky druhého stupně základních škol
 • Domovy dětí a Domovy pro seniory
 • instituce a firmy
Program trvá:

90 minut (dvě vyučovací hodiny)

Program stojí:

25 Kč za žáka (cena zahrnuje materiál, lektorné)


 

Procházky historií města

Procházky historií města - Program se inovuje

Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho architekturu, jejíž trasa spojuje stojící i dávno zaniklé středověké stavby nacházející se v centru města. Její součástí je doprovodný text, pracovní list, plán současného města s vyznačenou trasou, kvíz a ukázky dobových kreseb a plánů zachycujících středověkou podobu města. Program je veden lektorem.

Program se skládá z následujících částí:
 • povídání o středověké podobě města Ústí nad Labem
 • procházka po trase spojující stojící i dávno zaniklé středověké stavby nacházející se v centru města
 • vyplnění pracovního listu a kvízu

Program je veden lektorem.

Program je určen pro:
 • studenty středních škol
 • žáky prvního a druhého stupně základních škol
 • Domovy dětí a Domovy pro seniory
 • instituce a firmy
 • širokou veřejnost
Program trvá:

60 - 90 minut (dvě vyučovací hodiny)

Program stojí:

630,- Kč - pro skupinu do 25 osob (60 minut)
730,- Kč - pro skupinu do 25 osob (90 minut)

Ke stažení:

 

Kachloví kamna

Kachlová kamna - Program se inovuje

Interaktivní program založený na objektovém učení vedený lektorem. Žáci se seznámí s jedním z nejčastějších nálezů středověkých archeologických výzkumů – s kachli. Dozví se o výrobě a ikonografii kachlů a stavbě kachlových kamen. Sami si zkusí kachel výtvarně navrhnout a vytvořit formu.

Program se skládá z následujících částí:

•    vytvoření výtvarného návrhu kachle

•    stavba kamen a identifikace ikonografických motivů

•    vytvoření formy pro odlití čelní stěny kachle a odlití kachle

Program je veden lektorem.

Program je určen pro:

•    studenty středních škol

•    žáky druhého stupně základních škol

•    Domovy dětí a Domovy pro seniory

•    instituce a firmy

Program trvá:

90 minut

Program stojí:

580,- Kč pro skupinu do 30 osob (90 minut)

(cena zahrnuje materiál, lektorné)

 

Programy si můžete objednávat u Bc. Martiny Kaucké kaucka@muzeumusti.cz

Při objednání uvádějte: název programu, den a hodinu, název školy nebo instituce, u školy ročník, počet osob, Vaše jméno, telefonní a e-mailové spojení.

Interaktivní programy

Geologie severních Čech
Napoleonské války
Zubr Emil v pravěku
Procházky historií města
Kachlová kamna

Pracovníci

Bc. Martina Kaucká

vedoucí muzejní pedagogiky
kaucka@muzeumusti.cz

Martina Pospíšilová
muzejní pedagog
pospisilova@muzeumusti.cz

Jakub Doležel
muzejní pedagog
dolezel@muzeumusti.cz

Mgr. Kateřina Novákova
rodičovská dovolená
muzejní pedagog

novakova@muzeumusti.cz

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.