česky  |  deutsch  |  english
   hledat

37. seminář knihovníků muzeí a galerií

Seminář knihovníků muzeí a galerií v Ústí nad Labem 2013
Ve dnech 3. – 5. září 2013 se v Muzeu města Ústí nad Labem uskutečnil v pořadí 37. odborný seminář knihovníků muzeí a galerií, který připravuje každoročně knihovnická komise  AMG.Seminář zahájil ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Miroslav Král, po něm vystoupila vedoucí samostatného oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Blanka Skučková. Účastníky přívítal i nový  předseda Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Luděk Beneš a předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků  Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
V úvodu semináře proběhla valná hromada knihovnické komise a uskutečnily se volby nového výboru  komise na léta 2013-2016. Předsedkyní byla opět zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. z Muzea Jindřichohradecka, místopředsedkyní se stala Mgr. Alena Petruželková z Památníku národního písemnictví v Praze a tajemnicí Mgr. Iveta Mátlová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Valná hromada schválila zprávu o činnosti komise v  uplynulém roce, přijala i změny do jednacího řádu komise a dokument Hlavní programové linie činnosti knihovnické komise AMG. Odborný program semináře byl rozdělen do dvou základních bloků – Knihovnická koncepce a její implementace do praxe a Periodika v muzejních knihovnách. Aktuální témata přiblížili účastníkům tradičně přední odborníci v problematice a zástupci ústředních institucí. Všechny dokumenty ze semináře, fotografie a příspěvky jsou zveřejněny na stránkách AMG pod záložkou Knihovnická komise (http://www.cz-museums.cz), program semináře je součástí této zprávy. V přestávkách mezi přednáškami si knihovníci vyměňovali zkušenosti, prohlédli si ústecké muzeum a muzejní knihovnu. Součástí semináře byly také prezentace  firem, které se věnují knihovnickým technologiím (AIP Beroun, Multidata Praha, KP-SYS, Scanservice, LANius) a výrobci zařízení a pomůcek do muzeí a knihoven (Bláha, Etna a EMBA). Seminář podpořila také firma Poprokan a nakladatelství Albis iternational. Během třídenního semináře navštívili účastníci také Severočeskou vědeckou knihovnu, Vědeckou knihovnu Univerzity J. E. Purkyně, Muzeum lidové architektury v Zubrnicích a  Drážďany. Semináře se zúčastnilo celkem 109 účastníků včetně přednášejících.


 

Program (36 KB)
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.