česky  |  deutsch  |  english
   hledat

O záchraně sýčka se jedná v Ústí nad Labem

Dne 29. října 2019 se sjelo přes 40 oborníků na sýčka obecného (Athene noctua) z České republiky, Německa a Polska do Ústí nad Labem, aby na konferenci k projektu ATHENE v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem projednali dosavadní výsledky tohoto tříletého mezinárodního projektu. Součástí konference je samozřejmě i diskuse nejen o výsledcích, ale také o další ochraně tohoto mizejícího druhu. Sýček v posledních desetiletích dramaticky mizí z krajiny střední Evropy a hrozí zde jeho úplné vyhynutí. Počátkem 20.století patřil sýček obecný k našim nejběžnějším sovám, jeho celková populace se odhadovala v řádech desítek tisíc hnízdících párů. Ještě kolem roku 1970 odhadem hnízdilo v českých zemích asi 2000 párů sýčků, od druhé poloviny 80.let minulého století ale došlo k dalšímu dramatickému poklesu a nyní se odhaduje na posledních 100 až 130 hnízdících párů v celé České republice. Největší část populace sýčka obecného žije dnes na území Ústeckého kraje a části přilehlého Středočeského kraje. Sýček je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy v Červeném seznamu ptáků České republiky.
Pestrá skupina přítomných ornitologů, ekologů nebo ochranářů na konferenci představila současný stav výskytu sýčka obecného, vývoj jeho populace a ochranářské snahy o jeho dlouhodobé přežití v České republice i v Sasku. Konference se zúčastnili například odborníci z České společnosti ornitologické, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, Muzea města Ústí nad Labem, Národního parku České Švýcarsko, Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, řady českých a německých zoologických zahrad, státních a regionálních úřadů, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ČSOP Břeclav, záchranných stanic a také z německých ochranářských organizací a zvláště z Ekocentra v Drážďanech, hlavního řešitele projektu.

Ochrana sýčka v Ústeckém kraji a Sasku je realizována a podporována v rámci projektu ATHENE podpořeného z přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací o projektu naleznete na webové stránce České společnosti ornitologické, našeho projektového partnera:

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.