česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Císařpán se povaloval v Ústí na ulici

Nečekaný nález připomněl ústeckým muzejníkům po 118 letech návštěvu císaře Františka Josefa I. v Ústí nad Labem v roce 1901. Na ulici se v roce 2019 povalovala historická velkoformátová fotografie slavnostního přivítání panovníka v ústeckém přístavu včetně dobových popisků nejvýznamnějších hostů této události. Po čerstvé renovaci ji Muzeum města Ústí nad Labem vystaví jako exponát měsíce května.
 
„Pod železničním mostem na střekovské straně ležel začátkem letošního roku opřený velký obraz s reprodukcí červených květin snad 14 dní, než nálezce napadlo ho otočit. Tam uviděl scénu, jak z parníku vystupuje císařpán a na nábřeží ho čekají uniformované sbory a svátečně oblečený dav Ústečanů,“ popsal okolnosti objevu dosud neznámého snímku ze slavné návštěvy historik Martin Krsek.
Ten získal fotografii do muzea přes dalšího prostředníka za 400 Kč. Snímek byl zprohýbaný a ušpiněný. Přesto jde o velmi zajímavou památku, neboť představuje největší známý fotografický obraz dané události, navíc opatřený lištou s popisky nejdůležitějších aktérů vítání císaře. Zřejmě visel zarámovaný na nějakém úřadě až do vzniku republiky. Později došlo k přelepení německých nápisů pod fotkou a nakonec nějaký kutil využil rám pro zhotovení obrazu s květinami, jejichž reprodukci nalepil z druhé strany fotografie. Takto ukrytý přežil snímek takřka celé století. Muzejní knihařka Marcela Říhová v konzervátorské dílně fotografii opatrně sejmula z poničeného kartonu, stejně tak jako nápisovou lištu a oboje maximálně vyčistila a nově zapaspartovala. Společně s tímto nálezem se jako exponát měsíce poprvé veřejnosti představí ještě jeden velkoformátový snímek z ústecké návštěvy Františka Josefa I., který nyní taktéž prošel zrestaurováním a ukazuje podobnou scénu z přistání panovníkova parníku a dosud nebyl nikde publikován. Obě fotografie se stanou součástí podsbírky fotografie. 
Za nadšených a vroucích ovací přistál parník Marie Valerie s monarchou na palubě ve dvě hodiny odpoledne dne 17. června 1901 v Ústí nad Labem. Po přivítání, projevech a přehlídce Spolku válečných veteránů nastoupil do připraveného vozu a zahájil svůj příjezd do města…

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.