česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

25. duben (středa) v 17.00, Císařský sál
čtvrtá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Přednášející: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha)

Téma: Korunovace Jiřího z Poděbrad (1458) v kontextu významných osmiček husitského století

Také v 15. století se řada podstatných událostí odehrála právě v letech, která končila na osmičku. V husitském století najdeme takové případy téměř v každém desetiletí. Do historie reformního hnutí se významně zapsala léta 1408 a 1418, roku 1438 byl Zikmundův zeť Albrecht II. Habsburský, otec Ladislava Pohrobka, korunován českým králem, roku 1448 ovládl Jiří z Poděbrad Prahu a roku 1458 byl tento zemský správce zvolen a korunován českým králem.
Stal se tak panovníkem dvojího lidu a musel čelit komplikovaným náboženským i politickým domácím i zahraničním problémům. Především bylo potřeba konsolidovat poměry v zemi po husitských válkách a zajistit postavení Českého království v evropském kontextu.

Čtvrtá přednáška bude zaměřena zejména na mimořádné okolnosti i průběh korunovace Jiřího z Poděbrad. Tato festivita byla jednou z nejneobvyklejších korunovací v  českých dějinách a cesta k ní nebyla jednoduchá. Její analýza může být východiskem k pohledu zpět i do budoucna a k lepšímu pochopení souvislostí, včetně dobového myšlení i náboženské a politické praxe. Pozornost si zaslouží diplomatické aktivity husitského krále, jak pokud jde o zajištění stability česko-saské hranice, tak pokud jde mírové smlouvy mezi evropskými panovníky, které mohly zajistit obranyschopnost proti Turkům. Pozoruhodná je také sňatková politika Jiřího z Poděbrad. Dceru Zdenu provdal za Albrechta Míšeňského a dceru Kateřinu za Matyáše Korvína, s nímž měl později velmi komplikované vztahy. Prozíravé bylo i  rozhodnutí nezakládat novou královskou dynastii, ale zajistit Českému království stabilitu pod vládou Jagellonců.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.