česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Nová pamětní deska na Doerellově vyhlídce

V sobotu 26.8.2017 v 11.30 hodin se konalo u v těchto dnech nově instalované pamětní desky malíře Ernsta Gustava Doerella na Doerellově vyhlídce v Dubičkách (část obce Řehlovice) setkání členů Klubu českých turistů a dalších příznivců jeho díla. V letošním roce si připomínáme 185 let od narození a 140 let od úmrtí tohoto významného umělce 19.století. O realizaci nové pamětní desky se rukou společnou zasloužil Obecní úřad v Řehlovicích v čele se starostou Josefem Macháčkem a Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt inicioval Karel Punčochář z Klubu českých turistů.

Ernst Gustav Doerell se narodil 22.srpna 1832 v saském Freibergu, jeho otec pracoval v hornictví, matka byla původem z Teplic. On sám se nejdříve učil kupcem v obchodě svého strýce v Litoměřicích, záhy ale odešel do Teplic, kde se stal malířem interiérů lázeňských domů. V letech 1856-1858 studoval na pražské akademii v ateliéru pozdně romantického krajináře Maxe Haushofera. Studia nedokončil, od roku 1859 žil v Ústí nad Labem. Ernst Gustav Doerell se v roce 1863 oženil, ale v 70.letech onemocněl tuberkulózou, které podlehl 18.3.1877.
Od 1. srpna mohou návštěvníci Muzea města Ústí nad Labem shlédnout výstavu „E.G.Doerell - cesty k obrazům“. Výstava navazuje na úspěšný výstavní projekt „E.G.Doerell a jeho svět“ z přelomu let 2016/2017 Na výstavě je prezentováno více než sto třicet kreseb, akvarelů nebo grafických listů ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem z období od padesátých do sedmdesátých let 19.století. Tematicky se jedná především o studie krajiny, které E.G.Doerellovi sloužily především jako podklad pro realizaci jeho maleb s tématikou Českého středohoří a dalších oblastí severozápadních Čech. Zastoupeny jsou ale také portréty nebo studie k malovaným střeleckým terčům. Výstava trvá do 24.září 2017.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.