česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Entomologická rarita na severu Čech

Dne 9. 9. 2016 nalezla paní Marie Klocová z Terezína na své zahradě v předměstí Litoměřic na keřích oleandru (Nerium oleander) celkem 7 housenek paleotropického lišaje oleandrového (Daphnis nerii Linnaeus, 1758). Na rozdíl od mnoha jiných, kteří nežádoucího škůdce svých rostlin zpravidla zašlápnou, zachovala se duchapřítomně. Od známého si vypůjčila knihu o motýlech, určila druh a vzápětí kontaktovala entomologa Městského muzea Ústí nad Labem Jiřího Spružinu, který housenky vyzvedl k dochování. Jedná se o naprostou entomologickou „bombu“, neboť nálezy imag i housenek tohoto motýla lze od roku 1964, od kdy probíhá mapování tažných motýlů v České republice, spočítat na prstech jedné ruky. Pro ilustraci: dle informačního portálu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bylo u nás nalezeno (stav k 22. 9. 2016): v roce 1967- 1 motýl, v roce 1977- 1 motýl a 1 housenka, v roce 2005 – 1 housenka, v roce 2014 – 1 motýl.
Že je letošní rok pro tažné lišaje mimořádně příznivý, dokladují i další informace z webových stránek Entomologického ústavu AV ČR zabývající se mimo jiné i mapováním motýlů České republiky. Zde jsou ze září tohoto roku uváděny tyto nálezy: Ostrava - zaregistrován 1 motýl a 4 housenky, Blansko - na keřích oleandru bylo na dvou místech nalezeno celkem 7  housenek, Zvánovice nedaleko Prahy – několik imag vyfotografováno při sání nektaru na zimolezu, Brno – Židenice – housenky na oleandru. Jako další doklad „roku tažných lišajů“ může sloužit informace z monitorování migrace ptactva přes Červenohorské sedlo (Hrubý Jeseník) kde bylo počátkem září tohoto roku zaznamenáno 13 lišajů smrtihlavů (Acherontia atropos).
 
Lišaj oleandrový je domovem v tropech a subtropech, kde vytváří až 4 vzájemně se překrývající generace v roce. Nejčastěji na něj můžeme narazit ve středomoří, kde obývá xerotermní svahy s řídkými porosty oleandru. V jižní Evropě má 2 generace, přičemž jedinci 2. generace velmi zřídka pronikají až daleko na sever do střední a severní Evropy. Motýl, je pro cestování velmi dobře vybaven aerodynamickým profilem těla a křídel, dosahuje rychlosti až 50 km/hod a hravě tak překoná tisícikilometrovou vzdálenost. Vývoj motýla od vajíčka po imago je velice rychlý: vaječná perioda do 12 dní, larvální 18 dní a stádium kukly 20 dní. Zeleně zbarvená housenka s blankytnými skvrnami v přední části těla se před kuklením zbarví do oranžova, na hřbetě zčerná a slézá z živné rostliny k zemi, kde se zakuklí v řídkém zámotku. Vylíhlý motýl je svým půvabným pastelovým zbarvením pravým klenotem mezi lišaji, skutečnou ozdobou přírody a snem každého lepidopterologa. Bohužel, v  našich podmínkách nepřežije trvalejší pokles teplot pod 10 stupňů Celsia, proto se zde nemůže trvale rozšířit.


Lišaj oleandrový se v muzeu úspěšně vylíhnul

Po cca 20 dnech od zakuklení housenek, se v noci z 2. na 3. října úspěšně vylíhla první dvě imaga lišaje oleandrového (Daphnis nerii Linnaeus, 1758). Brzkému líhnutí již několik dní před tím nasvědčovala výrazná pigmentace kukel, které ze světle okrové barvy ztmavly do tmavohnědé s černým meandrováním. Čerstvě vylíhlý motýl sedící na živné rostlině, byl za přítomnosti neskutečně šťastného entomologa Jiřího Spružiny  fotograficky zadokumentován Jiřím Preclíkem. Motýli budou využiti k rozšíření sbírkového fondu muzea, přičemž vzorek bude odeslán na Entomologický ústav BC AV ČR k analýze DNA v rámci molekulárně – fytogeografického výzkumu původu vzácných migrantů ve střední Evropě.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.