česky  |  deutsch  |  english
   hledat

V domě Schlattnerových v Libouchci byla objevena další skrýš

V budově mateřské školy v Libouchci, která do roku 1945 patřila zámožné rodině Schlattnerových, byl objeven trezor a v něm ukryté dokumenty. Jedná se o další cenný nález v domě, ve kterém byla před rokem díky upozornění pana Rudiho Schlattnera odhalena skrýš s velkým množstvím předmětů ukrytých majiteli domu před odsunem v roce 1945.
Trezor zabudovaný ve zdi byl objeven při malování v jedné z místností mateřské školy. Byl překryt vrstvou sádry a několika přemalbami. Když jej dělníci otevřeli, zdál se být prázdný. Po důkladnějším prozkoumání byl však v trezoru odhalen ještě tajný prostor, ve kterém byly ukryty různé dokumenty. „Trezor byl očividně po válce vypáčen. Pokud byly tehdy v trezoru nějaké dokumenty nebo cennosti, byly nejspíš odcizeny. Tajný prostor pod dnem sejfu zůstal však neodhalen,“ říká o nálezu historik Muzea města Ústí nad Labem Tomáš Okurka, který byl k nálezu přivolán starostou Libouchce Jiřím Bolíkem.

V trezoru se nacházela například vkladní knížka, šekové knížky, pojišťovací smlouvy, účty, ale také milostná korespondence majitele domu Franze Schlattnera a jeho manželky či rodinné fotografie. Důkladnější rozbor nalezených materiálů provedou historici ústeckého muzea v  příštích dnech. „Již podle zběžného nahlédnutí do těchto dokumentů je ale zřejmé, že nám opět více přiblíží příběh rodiny Schlattnerových a  osobnosti jejích členů,“ vyzdvihuje hodnotu nálezu ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek.
Osudům rodiny Schlattnerových věnovala česká i zahraniční veřejnost velkou pozornost loni v létě. Na obecním úřadě v Libouchci tehdy oznámil pan Rudi Schlattner, že pod střechou domu, kde dnes sídlí mateřská škola, ukryla jeho rodina před odsunem v  roce 1945 velké množství předmětů. On sám se tehdy jako dvanáctiletý chlapec ukrývání účastnil. Za účasti liboucheckého starosty, ředitelky mateřské školy, archeologa z Archeologického ústavu Akademie věd a  zaměstnanců Muzea města Ústí nad Labem byly potom předměty vyzvednuty a  odvezeny do ústeckého muzea. Zde byly podrobně zdokumentovány a posléze vystaveny na výstavě Tenkrát na severozápadě, která se věnovala roku 1945 v severozápadních Čechách. Pan Rudi Schlattner se bohužel otevření výstavy nedožil, zemřel krátce před jejím zahájením. Silný příběh jeho rodiny měl velký podíl na tom, že výstava Tenkrát na severozápadě získala cenu Gloria musaealis jako nejlepší muzejní výstava roku 2015 v  České republice.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.