česky  |  deutsch  |  english
   hledat

„Pavilon A“

Těsně před demolicí prohlédli a zdokumentovali pracovníci Muzea města Ústí nad Labem vzácnou budovu ústecké nemocnice. Do začátku září by měl historický objekt z ústeckého panoramatu definitivně zmizet.
„Pavilon A“ někdejší Masarykovy nemocnice, lidově zvaný porodnice, představuje výjimečnou ukázku monumentální meziválečné architektury 20. století. Jeho návrh z dílny ústeckého architekta Franze Josefa Arnolda pochází z roku 1926 a svým pojetím patří k prvním stavbám tohoto druhu v prvorepublikovém Československu. Šlo o tzv. mrakodrapové řešení nemocnice dle amerických vzorů, vyžádané omezenou stavební parcelou.

Architektonický styl vycházel z německé varianty funkcionalistu z tzv. nové věcnosti. V roce 2004 tento objekt i ostatní areál opustili lékaři v rámci přesunu do nové Masarykovy nemocnice na Bukově. Starou nemocnici získala bezúplatným převodem Univerzita J. E. Purkyně pro zbudování kampusu. Avšak projekt se velmi táhl, především ho brzdily problémy se získáním finančních prostředků.

Areál z větší části chátral bez využití a stavby trpěly pod náporem sběračů kovů. Loni se univerzita rozhodla zbourat „Pavilon A“ a místo něho postavit novostavbu pro Přírodovědeckou fakultu a Fakultu výrobních technologií. To vyvolalo protesty historiků a milovníků architektury, avšak návrh na prohlášení objektu kulturní památkou ministerstvo kultury nepodpořilo. Nyní univerzita umožnila pracovníkům muzea historickou budovu projít od sklepa po půdu. I přes masivní devastaci interiérů se přitom podařilo nalézt několik prvků, které po demontáži obohatí sbírky muzea. Konkrétně jde o designovanou okenní mříž, část originálně pojatého zábradlí z  balkónu, historické osvětlovací těleso a vzorky původních keramických obkladů včetně tvarovek. Zároveň muzejní fotograf zdokumentoval architektonicky zajímavé detaily i současný žalostný stav objektu. V  závěru demolice by se muzejníci ještě chtěli pokusit vyzvednout z nitra budovy základní kámen s nápisem, který zde uložili představitelé města v roce 1931. Ten by mohl najít své nové uplatnění v interiéru novostavby jako připomínka zbouraného „Pavilonu A“.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.