česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Neznámý rodák Petr Spielmann

15.01.2013
Nová expozice představuje dramatický životní osud Petra Spielmanna, fotografa, mezinárodně uznávaného historika umění, dlouholetého ředitele muzea v německému Bochumu a emeritního děkana Fakulty výtvarného umění VUT v Brně. Narodil se roku 1932 v Ústí do české-německo-židovské rodiny místního architekta Paula Spielmanna. „Vyhnání z ráje“, tak označuje svůj nucený odchod z Ústí nad Labem. Rodné město skutečně vnímal jako ráj, byť se tu právě ve třicátých letech v čase jeho dětství hrotily nacionální spory mezi Němci a Čechy a mezi Němci a Židy. Ty však malého chlapce míjely. Vyrůstal v tolerantním rodinném prostředí, matka Leopolda byla české národnosti, otec Paul německé národnosti a židovského původu.
Rodinné fotografie pořízené v Ústí viditelně nepoznamenává napjatá společenská atmosféra, naopak sálá z nich pohoda. Malý Petr rád pózoval ve vtipných situacích před objektivem svého otce - fotografa a architekta v jedné osobě. Rodinné štěstí skončilo rázem 10. října 1938 podpisem Mnichovské dohody. Ještě téhož večera uprchla rodina Spielmannova z okupovaného pohraničí do Brna. Ale i tam ji za pár měsíců dohnaly nacistické rasové zákony. Ráj skončil, začalo peklo. Dědeček i otec Petra Spielmanna putovali do koncentračních táborů, osmiletý Petr se jakožto míšenec prvního stupně sotva vyhnul transportu. Po válce se už do Ústí nevrátil, nechtěl si realitou kazit svůj soukromý obraz „ústeckého ráje“. Působil v Brně a v Praze. Roku 1969 se dostal na stáž do německého Bochumu, kam po roce emigroval. 25 let řídil tamní muzeum, které shromáždilo v rámci Německa unikátní kolekci soudobého umění ze zemí za železnou oponou. Uspořádal také výstavy řadě československým umělcům, kteří doma patřili mezi zakázané. Zpět do vlasti se vrátil až koncem devadesátých let. Z hlediska ústecké architektury se otec Petra Spielmanna výrazně podepsal na tváři města návrhem několika modernistických staveb, ty zmapovala databáze architektury severu Čech – www.usti-aussig.net.. Paul Spielmann provozoval od roku 1933 v Ústí samostatnou architektonickou kancelář, jejíž slibný rozjezd přeťal nástup nacistů. Pocházel ze slavného roku architektů - Max Spielmann, autor pražských Petschkových vil a bankovního domu Petschek byl jeho strýc, Kurt Spielmann, progresivní pražský funkcionalistický architekt, pak bratranec. Petr Spielmann měl osobně výstavu v Ústí otevřít, žel úraz jeho plány změnil. Očekáváme ho však v muzeu začátkem února, kdy by měl přijet na besedu, jejíž tématem by byly vzpomínky na rodné Ústí a postřehy z pozoruhodné životní poutě tohoto významného rodáka. (krs)
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.