česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Setkání s panem Hanušem Adamcem

Setkání s absolventem OA po 53 letech

3. prosince zavítal na naši obchodní akademii pan Hanuš Adamec, který zde studoval v letech 1942 – 44 dva ročníky, školu pak dokončil v dálkovém studiu v roce 1959.  Pan Hanuš je autorem vzpomínek „ Eine AKAstory mit Erinnerungen an eine Zeit von Gestern“, které byly publikovány v měsíčníku Aussiger Bote. Ve svých memoárech zachycuje vývoj naší školy na pozadí historických a politických událostí počínaje dobou Rakousko - Uherska až po současnost.

Publikace byla u příležitosti setkání slavnostně předána řediteli školy Ing. Romanu Jirešovi, přítomni byli kromě zástupců školy také redaktor Ústeckého deníku Vít Lukáš, zástupci Muzea Ústí nad Labem Martin Krsek, Jiří Preclík  a Milan Rudík za Collegium Bohemicum. Publikace bude přeložena do češtiny učiteli německého jazyka a následně využívána ve výuce, neboť autor se neomezuje pouze na sdělení holých historických faktů, ale opírá se o své osobní vzpomínky a vzpomínky svých bývalých spolužáků, což je pro naše žáky nanejvýš atraktivním zpestřením výuky.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.