česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Dny evropského dědictví

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat do Muzea města Ústí nad Labem v neděli 11.9.2011, kdy v rámci Dnů Evropského dědictví jsou připraveny komentované prohlídky. Ty poprvé představí veřejnosti i část prostor, které jinak nejsou běžně přístupné. Jedná se o technické zázemí muzea, ve kterém se odehrává podstatná část práce ústeckých muzejníků. Prohlídka začne vstupem do „podzemí“ ústeckého muzea, kdy návštěvníci nahlédnou do archeologické laboratoře, kde se zpracovávají nálezy z rozsáhlých průzkumů uplynulých pěti let v centru města. Bude možné se podívat do jedné z konzervátorských dílen, kde se nyní pracuje na dioramatu bitvy u Chlumce v roce 1813. V muzejní knihovně bude možné projít centrálním depozitářem a ve studovně si prohlédnout vůbec nejstarší a největší knihu, která se v muzeu nachází. Jedná se o středověký kancionál, dle kterého zpívalo ústecké literátské bratrstvo v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zhotoven byl kolem roku 1490, je tedy jisté, že se dle něj zpívalo ve dnech, kdy se Kryštof Kolumbus vypravil na cestu, která ho zavedla k břehům dnešní Ameriky.


Protože Muzeum města Ústí nad Labem je všeobecným muzeem, tak se také představí jeho přírodovědné oddělení. Bude možné nahlédnou do zoologického depozitáře, i do depozitáře geologie. Zde se nachází tisíce minerálů, vzorků hornin a také řada paleontologických nálezů. Vzhledem k materiálu, ze kterého jsou zhotoveny, jsou zde také kamenné plastiky a torza architektonických prvků z dnes již zaniklých renesančních měšťanských domů.

Samozřejmě, že jsou po celý den přístupné všechny muzejní výstavy. Je to stálá expozice věnovaná kultuře starověkého Řecka a Říma Antický sen, dále to jsou výstavy Slavné lokální značky z Ústí nad Labem (o nejslavnějších výrobcích a ochranných známkách ústeckého průmyslu), do romantického labského údolí mezi Ústí a Církvicemi nás prostřednictvím více či méně slavných obrazů z 19. a 20.století  zavede výstava Krajina netušených krás, se zajímavou kapitolou historie obchodu seznamuje návštěvníky výstava mechanických registračních pokladen „Platím!!!“. Nebo se mohou návštěvníci podívat „Jak se dělá medaile“, což je výstava o vzniku pamětní medaile k letošnímu 135.výročí založení ústeckého muzea. Reportáž o této výstavě uvedla Česká televize v pořadu Toulavá kamera dne 4.září. Nahlédnout do budoucnosti muzea mohou návštěvníci na výstavě Collegia Bohemica, kde jsou prezentovány architektonické návrhy na podobu budoucí hlavní historické expozice. Součástí výstavy je všech třicet návrhů přihlášených do prvního kola architektonické soutěže. Návštěvníci se mohou seznámit i s částí předmětů, které budou součástí budoucí expozice.

Součástí výstavní nabídky jsou také malá tematické výstavní prezentace. V muzejní klubovně je nyní vystaven soubor osmi kreseb „Pocta M.B.Braunovi“ od Ladislava Dvořáka, v prostorách muzejní knihovny jsou k vidění vybrané publikace k významným regionálním výročím, jako je 40.let od založení Činoherního studia nebo 170 let od příjezdu prvního parníku do Ústí nad Labem. K těmto výročím pak patří výstavka „Otec a syn Reussové“, která připomíná 250 a 200 let od narození těchto významných balneologů a geologů.

Novorenesanční budova MUSEA byla postavena v letech 1876 a 1897, původně sloužila především jako škola. Součástí budovy jsou i původní reprezentační městské prostory, především tzv. Císařský sál. V budově dnes sídlí Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum o.p.s. Hlavní vchod muzea je v ulici Brněnská.

Pro návštěvníky jsou během dne přístupné všechny výstavy a expozice. Pro zájemce o komentované prohlídky v neděli 11.9. budou každou celou hodinu od 10,00 do 16,00 prohlídky celého muzea včetně vybraných depozitářů, jak bylo výše zmíněno.  Provádět budou nebo na svých pracovištích budou přítomni odborní pracovníci muzea, kteří jsou připraveni na místě odpovědět na otázky návštěvníků.

Následující neděli 18.9. od 10,00 do 16,00 pouze  prohlídky Císařského sálu s odborným výkladem (muzeum je otevřeno od 9:00 - 17:00).

Těšíme se na Vaši návštěvu!

foto zde

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.