česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Mgr. Jana Hubková, Ph.D.

  • Vystudovala dějepis a němčinu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. (1998) a absolvovala doktorské studium na Ústavu českých dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru starší české dějiny (2006).
  • Zaměřuje se na středověké a raně novověké dějiny zemí České koruny, historii tištěných medií, dějiny mentalit a mincovní problematiku.
  • Pracuje jako historička a kurátorka numismatické sbírky v Muzeu města Ústí nad Labem.
  • Podílela se na vědecké přípravě a realizaci Bavorské zemské výstavy „Der Winterkönig“ v Ambergu (2003) a spolupracuje na výzkumných projektech Ústavu českých dějin FF UK v Praze (Dějiny tzv. vedlejších zemí České koruny) a Filosofického ústavu AV ČR v Praze (Myšlenkový svět českého pobělohorského exilu).
  • Je spoluautorkou netradiční příručky historiografie pro německé vysoké školy „Geschichte schreiben“ (Berlín 2009) a autorkou rozsáhlé monografie „Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky“ (Praha 2010).
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.