česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Mgr. Luboš Rypka

Vystudoval obor pravěká a raně středověká archeologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, od roku 2012 pokračuje tamtéž v doktorském studiu. V letech 2007-2010 pracoval jako terénní archeolog v Regionálním muzeu v Teplicích, od roku 2013 pracuje jako archeolog v Muzeu města Ústí nad Labem. Specializuje se na protohistorické období (především dobu římskou a stěhování národů), okrajově též na dějiny archeologického bádání v severozápadních Čechách a experiment v archeologii.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.